Click to HomeClick to HomeClick to Home
วัน
อีก วันจะถึงวัน
 วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2018
 

คริสต์ศาสนาสอนอะไร ?

พระเจ้าเกี่ยวข้องกับฉันอย่างไร ?

Thai Bible Online

วันนี้คุณ เฝ้าเดี่ยว อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ แล้วหรือยัง