Click to HomeClick to HomeClick to Home
วัน
อีก วันจะถึงวัน
 Christmas Day 2017
 

คริสต์ศาสนาสอนอะไร ?

พระเจ้าเกี่ยวข้องกับฉันอย่างไร ?

โครงการ อ่านพระคัมภีร์จบใน 1 ปี
วันนี้คุณ เฝ้าเดี่ยว อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ แล้วหรือยัง